SUSANNE

FÖRELÄSNINGAR

KURSER

ERBJUDANDE

BÖCKER

PRESS

KONTAKT

KURSER

Under våren 2018 kommer Susanne att erbjuda energifyllda och lärorika kurser i Ulricehamn samt i norra Sverige i samarbete med fantastiska Britt-Marie Eriksson på Missio AB. Se vidare information nedan.
Varmt välkomna!

22 feb         Presentera och Briljera – Presentationsteknik

De allra flesta kan lära sig att fånga sina deltagare – det gäller bara att lära sig hur! Och det är just det som den här kursen handlar om. Du kommer att få konkreta råd och verktyg för hur du kan utveckla din förmåga att hålla en presentation, föredrag eller ett tal. Tanken är att du ska kunna presentera för dina kollegor, fånga dina elever eller hålla det där bröllopstalet med stolthet, trygghet och glädje – och briljera!

Plats: Ulricehamn
För anmälan, information och broschyrbeställning:Susanne Pettersson, 070-616 68 68, susanne@susannepettersson.com

25 april       Ta fram kraften i teamet – dra åt samma håll

Att skapa glädje och effektivitet på arbetsplatsen, i teamet och i laget är fokus under dagen! Att få människor med olika viljor, personligheter och kompetenser att dra åt samma håll med glädje är en konst. Under denna dag kommer du att få ytterligare kunskaper om vilka faktorer som krävs för att skapa ett framgångsrikt team. Du kommer även att få verktyg för hur du som ledare kan agera i ett teams utvecklingsfaser för att få alla att må och prestera bra tillsammans.

Plats Ulricehamn
För anmälan, information och broschyrbeställning: Susanne Pettersson, 070-616 68 68, susanne@susannepettersson.com


8-9 maj        Framgångsrikt ledarskap

Om du önskar stärka ditt ledarskap så att du kan bli ännu bättre på att leda människor, team och organisationer till att dra åt samma håll är detta är detta kursen för dig! Du kommer att i 2 dagar få ytterligare kunskaper om hur man situationsanpassar sitt ledarskap, hur man stegvis utvecklar en grupp och hur man jobbar med att leda en organisation till framgång. Du kommer även att få analysera ditt eget ledarskap och undersöka hur du med med hjälp av dina styrkor kan nå dina mål med att leda andra.

Plats Luleå
För anmälan, information och broschyrbeställning: Britt-Marie Eriksson, 070-686 22 44, info@missio.se

 

24 maj         Coachande Ledarskap

Ledarens huvudsakliga uppgift är att skapa rätt förutsättningar för att medarbetare ska få ut sin fulla potential så att de både kan må och prestera bra!  I denna process är det viktigt att veta hur man får människor att finna sina drivkrafter, visioner och mål samt hur man utvecklar en stark inneboende tro på sig själv. Det är just det som denna kurs handlar om – hur man med ett coachande förhållningssätt kan få människor att ta fram kraften inom sig och därmed hålla stafettpinnen i sina egna liv.

Plats Ulricehamn
För anmälan, information och broschyrbeställning: Susanne Pettersson, 070-616 68 68, susanne@susannepettersson.com

 

 

 

 Educate, develop and coach individuals, teams and organizations to reach success, power and balance.